x
Tasarımda renk piskolojisi
Renk, insanların renk algılayışının psikolojisi gibi grafik tasarımda da önemli bir rol oynar. Renk ve psikolojinin grafik tasarım sürecini nasıl etkilediğine bakalım. Renk Psikolojisi Renk psikolojisi, renklerin insan duygularını ve..